>> Val av dryck

 1. Placera en kopp under utloppet.
 2. Tryck på knappen för önskad dryck.
 3. Vänta tills displayen visar att koppen är klar och tag då bort koppen.

>> Påfyllning kaffe (om bönorna är slut, eller om maskinen indikerar ”Coffee shortage”)

 1. Öppna locket på kaffebehållaren och fyll på kaffe, rätt sorts kaffe i rätt behållare.
 2. Öppna dörren på maskinen och dra ut den svarta sumphinken som finns längst ner till höger och töm denna. Sätt tillbaka den på samma sätt.
 3. Töm spillbrickan som finns längst ner och sätt tillbaka igen.
 4. Tryck på KNAPP 5 (nollställa räkneverk) på insidan av dörren när du fyllt på kaffe och tömt sumpen.
 5. Stäng dörren och tryck Enter längst ner till höger.
 6. Tryck sedan valfri knapp för att skölja blandarskål.

>> Tömma sumphink och spillbricka

 1. Öppna dörren.
 2. Dra ut den svarta sumphinken som finns längst ner till höger och töm. Sätt tillbaka den på samma sätt.
 3. Töm spillbrickan som finns längst ner och sätt tillbaka igen.
 4. Tryck på KNAPP 5 på insidan av dörren för att nollställa sumpräknare.
 5. Stäng dörren och tryck Enter längst ner till höger.
 6. Tryck sedan valfri knapp för att skölja blandarskål.

>> Påfyllning ingredienser

 1. Öppna dörren.
 2. Vrid utloppet på ingrediensbehållaren till stängt läge.
 3. Lyft behållaren något och ta ut den mot dig.
 4. Lyft på locket och fyll på behållaren.
 5. Sätt in behållaren igen och glöm inte att vrida tillbaka utloppet.
 6. Stäng dörren och tryck Enter längst ner till höger.
 7. Tryck sedan valfri knapp för att skölja blandarskål.

>> Kannbryggning

 1. Tryck upp kaffeutloppet och placera kannan.
 2. Tryck på knappen för Kannbryggning.
 3. Nu gör den 8 kaffekoppar i följd.
 4. Vänta tills maskinen är klar och tag då bort kannan. Dra ner kaffeutloppet igen.

 Rengöring av automat

 >> Daglig rengöring (ca 2 min)

 1. Öppna dörren och tryck på KNAPP 3 på insidan av dörren och stäng sedan dörren.
 2. Tryck Enter längst ner till höger.
 3. När maskinen ber om det, öppna dörren och töm sumphink samt spillbricka. Stäng dörren igen
 4. Placera en kopp/kanna under utloppet.
 5. Tryck valfri knapp, nu startar sköljningen.
 6. När maskinen ber om det, töm sumphink och spillbricka igen.
 7. Stäng dörren och tryck valfri knapp. Nu sköljs blandarskålen.

  >> Rengöring med tablett (efter 1000 koppar, ca 10 min)

 1. Veckovis eller när maskinen kräver det (”cleaning req” står det i display då) ska maskinen rengöras med tablett.
 2. Öppna dörren och tryck på KNAPP 4 på insidan av dörren och stäng sedan dörren.
 3. Tryck Enter längst ner till höger.
 4. Töm sumphink och spillbricka.
 5. Tryck valfri knapp så startar sköljningen.
 6. När maskinen ber om det, öppna dörren och lägg i en tablett i inkastet avsett för detta (markerad CAFECLEAN).
 7. Stäng dörren och placera en kanna under utloppet.
 8. Tryck valfriknapp.
 9. När maskinen sköljt klart, ta bort kannan och töm sumphinken.
 10. Stäng dörren och tryck valfri knapp. Nu sköljs blandarskålen.