>> Påfyllning & tömning sump

1. Öppna dörren och fäll upp taket.
2. Lyft av locken och fyll på en behållare i taget. Detta för att undvika att ingredienser hamnar i fel behållare.
3. Töm sumplåda och håll inne ”serviceknapp” i 5 sekunder för att nollställa räknaren se bild nederkant
4. Stäng dörr

>> Återställning av alarm när bönor tagit slut

1. Öppna dörren.
2. Lyft upp taket på automat och tryck på den högra röda knappen på insida front (bakom display se bild)
3. I displayen står det nu ”Maintenance”.
4. Tryck på knapp 2 KAFFE se bild höger överkant. Maskinen gör en testcykel ”reset” och ställer sig i serviceläge igen.
5. Tryck då på Serviceknappen den röda på insidan av dörren. Se bild nederkant
6. Stäng dörren.
7. Klar för att användas igen.

>> Rengöring

1. Öppna dörren.
2. Tag bort vispskålen samt visphuset genom att vrida loss den.
3. Spola rent delarna under ljummet vatten tills dom är rena.
4. Under produktbehållarna finns en bricka. Stäng till utloppet på behållarna och lyft lite på dem. Dra sedan ut brickan. Även denna spolas av under ljummet vatten.
5. Sätt tillbaks delarna i omvänd ordning.
6. Dra sedan ut spillbrickan och diska rent den. Sätt in den igen.
7. Stäng dörren.

>> Rengöringsprogram för blandarskål & brygg

1. Öppna dörren.
2. Placera en kanna eller behållare på spillbrickan under utloppspiparna.
3. Tryck på knappen ”Service” på insidan av dörren.
4. Tryck sedan på knapp Åtta 8 (hetvattenknappen) nedre till höger..
5. Maskinen sköljer vispskålen och bryggen med enbart hetvatten.
6. Tryck på knappen ”Service” igen.
7. Tag bort kannan och stäng dörren.