Ladda ner Snabbhandledning till Necta Kalea

 

 

>> Påfyllning

 1. Lyft på ett lock i taget för att fylla på bönor samt mjölkpulver.
 2. Glöm inte att samtidigt tömma sumpen enligt beskrivning nedan.

 >> Tömning sumphink och spillbricka

 1. Skjut upp utloppet genom att dra/tryck det kromade hantaget uppåt.
 2. Dra ut spillbrickan rak mot dig.
 3. Töm och gör rent spillbrickan.
 4. Ta ut sumphinken med hjälp av det svarta handtaget och töm den.
 5. Sätt tillbaka sumphinken och spillbrickan.
 6. När displayen ställer maskinen frågan om du har tömt sumphinken, svara då ”Ja”.

 >> Sköljning                     

 1. Töm spillbrickan på vätska och montera tillbaka den.
 2. Tryck på symbolen enligt bilden bredvid.
 3. Välj ”Mixer-Brewer” och tryck sedan ”OK”.
 4. Sköljningen startar! OBSERVERA! Hett vatten kommer ur utloppet samt hetvattenmunstycket!
 5. Vänta tills sköljningen är klar.
 6. Töm spillbrickan igen på vätska och montera tillbaka den.

 >> Rengöring av ingrediensskålar      

 1. Öppna dörren.
 2. Vrid upp utloppspiparna på ingrediensbehållarna så att pulver inte kan rinna ut.
 3. Dra loss slangen från blandarskålen
 4. På blandarhuset finns en grön hake. Tryck den åt höger.
 5. Dra ut blandarskålen mot dig.
 6. Diska sedan ur blandarskålens tre delar.
 7. Sätt tillbaka blandarskålen och vrid den gröna haken tillbaka åt vänster. Glöm inte att sätta tillbaka blandarskålsslangen.
 8. Vrid tillbaka utloppspipen på ingrediensbehållaren igen.
 9. Stäng dörren.