>> Påfyllning ES-modell

 1. Öppna dörren, taket och fyll på kaffebönor.
 2. För påfyllning av ingrediensbehållaren, lyft upp locket och fyll på.
 3. Stäng taket och dörren. Efter några sekunder visar displayen ”Spänning på, Confirm?”. Tryck då Kaffe. Efter några sekunder igen visar displayen ”Kontroll, Confirm”. Tryck då på Kaffe igen.
 4. Glöm inte att samtidigt tömma sumpen enligt beskrivning nedan.

 >> Tömning

 1. När displayen visar ”Sumphink full” måste felmeddelandet raderas. Det gör du genom att, utan att öppna dörren, ta ut spillbrickan. Lyft med båda händerna i spillbrickans nedre yttre kanter och dra samtidigt utåt.
 2. Töm och gör rent spillbrickan.
 3. Ta ut sumphinken (blå) och töm den. Meddelandet raderas när du haft ute sumphinken i minst 5 sekunder.
 4. Sätt tillbaka sumphinken och spillbrickan.

>> Sköljning

 1. Placera en kanna i serveringsutrymmet under utloppspiparna.
 2. Håll inne knappen längst ner till höger tills automaten frågar efter lösenord.
 3. Tryck 5 gånger på knappen längst ner till höger för att ange lösenord.
 4. Sköljningen startar.Vänta tills sköljningen är klar.
 5. Tag bort kannan.
 6. Detta rekommenderas att göras minst en gång om dagen.

 >> Rengöring av ingrediensskål

 1. Öppna dörren och lyft på taket.
 2. Ta bort toppingbehållaren, genom att trycka den lätt bakåt, sedan uppåt och dra ut den mot dig.
 3. Lossa blandarskålsslangen genom att trycka loss pipen underifrån den svarta piphållaren.
 4. På blandarhuset finns en grön hake. Tryck den åt höger.
 5. Dra ut blandarskålen mot dig. Diska sedan ur blandarskålens tre delar.
 6. Sätt tillbaka blandarskålen och ingrediensbehållaren. Glöm inte att sätta tillbaka blandarskålsslangen. Se till att utloppspipen sitter fast ordentligt med skåran åt rätt håll.
 7. Stäng dörren.