Mot bakgrund av Kaffekompaniets vision”vi gör de bra arbetsplatserna bättre genom godare kaffe” ser vi det naturligt att vi själva rostar det kaffe vi säljer för att trygga slutprodukten och kunna utveckla och förse marknaden med det kaffe som efterfrågas.

 

Miko Coffee

Kaffekompaniet och moderbolaget MIKO har ett centralt beläget större rosteri i Turnhout i nordöstra Belgien där vi tillverkar de större volymerna av kvalitetskaffe under noggrann kontroll och precision. Vårt rosteri har BRC certifikat som i grunden baseras på ISO 9001 och HACCP vilket säkerställer en stabil och professionell produktion och i slutänden jämn kvalitet och gott kaffe.

Kaffekompaniets Hemmarosteri

För att tillfredsställa marknadens behov av specialkaffe och mer nischat kaffe har vi under våren 2019 byggt ett specialkafferosteri i våra lokaler i Göteborg. Vårt Hemmarosteri kommer också verka som kaffelab och studio dit kunder alltid är välkomna för koppning, tester och diskussioner kring kaffe.