Mot bakgrund av Kaffekompaniets vision”vi gör de bra arbetsplatserna bättre genom godare kaffe” ser vi det naturligt att vi själva rostar det kaffe vi säljer för att trygga slutprodukten och kunna utveckla och förse marknaden med det kaffe som efterfrågas.

Kaffekompaniet och moderbolaget MIKO har ett centralt beläget större rosteri i Turnhout i nordöstra Belgien där vi tillverkar de större volymerna av kvalitetskaffe under noggrann kontroll och precision. Vårt rosteri har BRC certifikat som i grunden baseras på ISO 9001 och HACCP vilket säkerställer en stabil och professionell produktion och i slutänden jämn kvalitet och gott kaffe.

För att tillfredställa marknadens behov av specialkaffe och mer nischat kaffe bygger vi under våren 2019 ett specialkafferosteri i våra lokaler i Göteborg. Vårt kommande mindre rosteri kommer också verka som kaffelab och studio dit kunder alltid är välkomna för koppning, tester och diskussioner kring kaffe.