Melitta Cafina XT4

>> Påfyllning kaffe Lyft på locken och fyll på kaffe. Notera att det kan vara två olika bönor i behållarna. Sätt tillbaka locket Glöm inte att samtidigt tömma sumpen enligt beskrivning nedan. >> Påfyllning av andra...

Aequator Costa Rica

  >> Val av dryck Placera en kopp under utloppet. Tryck på knappen för önskad dryck. Vänta tills displayen visar att koppen är klar och tag då bort koppen. >> Kannbryggning Tryck upp kaffeutloppet och placera...

Wittenborg 9100

>> Val av dryck Tryck på ditt val av dryck. Du kan använda pilen till höger i displayen för att bläddra bland valet av drycker. Placera en kopp på koppstället där lampan lyser. Koppstorlek justerar du med hjälp av kopparna med olika...