>> Påfyllning

 1. Öppna dörren samt locket på kaffebehållaren och fyll på kaffe. Om du av någon anledning vill ta bort kaffebehållaren för att t.ex. fylla på kaffe så tryck ner metallhaspen med en grön plastkåpa under kaffebehållaren och dra försiktigt ut behållaren. Tänk på att behållaren på vissa maskiner består av glas och är därför ömtålig.
 2. För påfyllning av ingrediensbehållarna, tryck upp utmatningspiparna. Lyft upp behållaren över kanten och dra den ur maskinen. Fyll på ingredienserna och för sedan tillbaka behållaren på rätt plats igen. Se till att behållaren hamnar rätt bakom kanten. Tryck sedan ned utmatningspiparna igen.
 3. Glöm ej att tömma sumphink och spillbricka. På automater av Maximodell är sumphinken placerad i underskåpet. Kontrollera då även metallrännan mellan automaten och underskåpet.
 4. Stäng dörren och tryck på kannbryggningsknappen en gång för att komma ur serviceläget.

 >> Sköljning

 1. Öppna dörren och kontrollera i displayen att du står i räkneverket (serviceläge). Stäng den sedan igen.
 2. Fäll ut bägarhyllan och placera en kanna.
 3. Tryck på “C” och sedan på “Extra mjölk”. Nu startas sköljningen. “Rinsing Please wait!” visas i displayen. Tryck ”extra mjölk” för upprepade sköljningar (c:a 2-3 gånger rekommenderas).
 4. Vänta tills maskinen är klar och ta bort kannan.
 5. Tryck på kann-knappen tre gånger för att komma ur serviceläget.

>> Enkel sköljning

 1. Fäll ut bägarhyllan och placera en mugg/kanna.
 2. Tryck på knappen ”Sköljning”. Nu sköljs bryggenhet och blandarskålar med hetvatten.
 3. Tag bort muggen/kannan. Upprepa gärna proceduren flera gånger.

 >> Rengöring av ingrediensskålar

 1. Öppna dörren.
 2. Tryck upp piparna på ingrediensbehållarna så att inget pulver kan komma ut.
 3. Ta tag i ingrediensskålen dra den uppåt och sedan drar du skålen mot dig.
 4. Vrid sedan visphuset ur bajonettkopplingen och lossa slangarna.
 5. Gör sedan likadant med andra skålen.
 6. Diska sedan ur skålarna och sätt tillbaka delarna i omvänd ordning. Tänk på att den grå skålen skall sitta till höger.
 7. Tryck ner utmatningspiparna igen.
 8. Stäng dörren och tryck på kannbryggningsknappen tre gånger för att komma ur serviceläget.

 >> Val av dryck

 1. Vill du bara ha kaffe trycker du bara på Svart kaffe.
 2. Vill du ha kaffe med socker trycker du på Kaffe med socker. Vill du ha mer eller mindre socker justerar du det med knappen “Extra socker” och därefter trycker du på “Kaffe med socker”. Samma sak gäller extra mjölk.
 3. Vilken dryck du än väljer så kan du få större koppstorlek med knappen “Koppstorlek”. Tryck önskad storlek och gör därefter ditt val av dryck.
 4. Med knappen ”Styrka” kan du ställa in hur stark eller svag dryck du vill ha. Plus betyder starkare och minus betyder svagare dryck. Välj styrka och därefter dryck.
 5. Om du endast vill ha varmt vatten håller du inne knappen Hetvatten tills du erhållit önskad mängd vatten.
 6. Vid kannbryggning så fäll ut mugghållaren och placera kannan. Tryck på “Kannbryggning” och tryck på knappen tills de antal koppar du önskar stämmer överens med teckenfönstret. (Om du ångrar dig trycker du på “C”.) Efter det väljer du önskad dryck.