Kaffekompaniet är diplomerad av Svenska Vending Föreningen.

Kaffekompaniet är diplomerad av Svenska Vending Föreningen.

Kaffekompaniet är sedan många år medlem i branschorganisationen Svenska Vendingföreningen och har nu också blivit diplomerade efter utbildningen ”Rätt i koppen”.

Utbildningen och diplomeringen syftar till att bolaget har rätt kompetens inom livsmedelshygien, märkning, lagstifning etc. Denna diplomering är godkänd av livsmedelsverket  vilket ger Kaffekompaniets kunder en trygghet i att leverantören kan sitt arbete och branschens nationella uppsatta riktlinjer.

Läs gärna mer om Svenska Vendingföreningen på www.vending.se