Necta Kalea

Ladda ner Snabbhandledning till Necta Kalea     >> Påfyllning Lyft på ett lock i taget för att fylla på bönor samt mjölkpulver. Glöm inte att samtidigt tömma sumpen enligt beskrivning nedan.  >> Tömning...

Necta Krea

>> Påfyllning Öppna dörren, taket och fyll på kaffebönor. För påfyllning av ingrediensbehållarna, lyft upp locket och fyll på. Stäng taket och dörren. Efter några sekunder visar displayen Glöm inte att samtidigt tömma sumpen...

Wittenborg FB7100

>> Val av dryck Placera en kopp på koppstället. Börja med att göra dina förval med knapparna längst upp på knappanelen: Koppstorlek justerar du med knappen Koppstorlek. Plus(+) ger större kopp och minus(-) ger mindre kopp. Med...

Wittenborg ES7100

>> Val av dryck Placera en kopp på koppstället. Börja med att göra dina förval med knapparna längst upp på knappanelen: Koppstorlek justerar du med knappen Koppstorlek. Plus(+) ger större kopp och minus(-) ger mindre kopp. Med...

Wittenborg FB55

>> Påfyllning och tömning 1. Öppna dörren. 2. Lyft locket på kaffebehållaren och fyll på kaffe. Om du av någon anledning vill ta bort kaffebehållaren trycker du ner metallhaspen med en grön plastkåpa under kaffebehållaren och drar...

Bianchi Maestro

>> Påfyllning & tömning sump 1. Öppna dörren och fäll upp taket. 2. Lyft av locken och fyll på en behållare i taget. Detta för att undvika att ingredienser hamnar i fel behållare. 3. Töm sumplåda och håll inne ”serviceknapp” i 5...

Bianchi Maestro Touch

>> Påfyllning av kaffe och återställning Öppna dörren. Lyft upp taket på automaten och fyll på bönor i bönbehållaren. På insidan av dörren finns två röda Håll in den nedersta röda knappen (serviceknappen). I displayen...

Aequator Salvador

>> Val av dryck Placera en kopp under utloppet. Tryck på knappen för önskad dryck. Vänta tills displayen visar att koppen är klar och tag då bort koppen. >> Påfyllning kaffe (om bönorna är slut, eller om maskinen indikerar...

Necta Koro

>> Påfyllning FB-modell Öppna dörr, taket samt locket på kaffebehållaren och fyll på kaffe. För påfyllning av toppingbehållaren, lyft upp locket och fyll på. Stäng kaffelocket, taket och dörren. Efter några sekunder visar...

Necta Korinto

 >> Påfyllning ES-modell Öppna dörren, taket och fyll på kaffebönor. För påfyllning av ingrediensbehållaren, lyft upp locket och fyll på. Stäng taket och dörren. Efter några sekunder visar displayen ”Spänning på, Confirm?”....