Satsningen på cykelskolan fortsätter 2016 där Kaffekompaniet är med som ett av de stödjande företagen.

Målsättningen är öka hälsan och minska avstånden mellan de olika stadsdelarna i Göteborg.

Vi vill ge alla möjligheten att uppleva friheten i att cykla, oavsett om den används för transport, träning eller nöjes skull.

Läs mer på http://goteborgsgirot.se/information/cykelskola/