Wittenborg FB55

>> Påfyllning och tömning 1. Öppna dörren. 2. Lyft locket på kaffebehållaren och fyll på kaffe. Om du av någon anledning vill ta bort kaffebehållaren trycker du ner metallhaspen med en grön...

Bianchi Maestro

>> Påfyllning & tömning sump 1. Öppna dörren och fäll upp taket. 2. Lyft av locken och fyll på en behållare i taget. Detta för att undvika att ingredienser hamnar i fel behållare. 3. Töm...

Bianchi Maestro Touch

>> Påfyllning av kaffe och återställning Öppna dörren. Lyft upp taket på automaten och fyll på bönor i bönbehållaren. På insidan av dörren finns två röda Håll in den nedersta...

Aequator Salvador

>> Val av dryck Placera en kopp under utloppet. Tryck på knappen för önskad dryck. Vänta tills displayen visar att koppen är klar och tag då bort koppen. >> Påfyllning kaffe...

Necta Koro

>> Påfyllning FB-modell Öppna dörr, taket samt locket på kaffebehållaren och fyll på kaffe. För påfyllning av toppingbehållaren, lyft upp locket och fyll på. Stäng kaffelocket,...

Necta Korinto

 >> Påfyllning ES-modell Öppna dörren, taket och fyll på kaffebönor. För påfyllning av ingrediensbehållaren, lyft upp locket och fyll på. Stäng taket och dörren. Efter några...

Melitta Cafina XT4

>> Påfyllning kaffe Lyft på locken och fyll på kaffe. Notera att det kan vara två olika bönor i behållarna. Sätt tillbaka locket Glöm inte att samtidigt tömma sumpen enligt...

Aequator Costa Rica

  >> Val av dryck Placera en kopp under utloppet. Tryck på knappen för önskad dryck. Vänta tills displayen visar att koppen är klar och tag då bort koppen. >>...

Wittenborg 9100

>> Val av dryck Tryck på ditt val av dryck. Du kan använda pilen till höger i displayen för att bläddra bland valet av drycker. Placera en kopp på koppstället där lampan lyser....

Wittenborg får kvalitetsstämpel

Tillhör du de som letar efter den där guld-dekalen när du ska köpa en kaffebryggare? Många har ett gott öga till Moccamaster, som också har denna dekal. Dekalen innebär att utrustningen är godkänd av...