>> Påfyllning

 1. Öppna dörren, taket och fyll på kaffebönor.
 2. För påfyllning av ingrediensbehållarna, lyft upp locket och fyll på.
 3. Stäng taket och dörren. Efter några sekunder visar displayen Glöm inte att samtidigt tömma sumpen enligt beskrivning nedan.

 >> Tömning sumphink och spillbricka

 1. Öppna dörren.
 2. Töm och gör rent spillbrickan.
 3. Ta ut sumphinken (blå) och töm den.
 4. Sätt tillbaka sumphinken och spillbrickan.
 5. Stäng dörren.
 6. När displayen visar ”Återställ sumpräknare?”, tryck då ”Kaffe med mjölk”.

>> Sköljning

 1. Placera en kanna i serveringsutrymmet under utloppspiparna.
 2. Håll inne knappen längst ner till höger tills automaten frågar efter lösenord.
 3. Tryck 5 gånger på Socker knappen längst upp till vänster för att ange lösenord.
 4. Sköljningen startar.
 5. Vänta tills sköljningen är klar.
 6. Tag bort kannan.

 >> Rengöring av ingrediensskålar

 1. Öppna dörren och lyft på taket.
 2. Tryck upp utloppspiparna på ingrediensbehållarna.
 3. Dra loss slangen från blandarskålen
 4. På blandarhuset finns en grön hake. Tryck den åt höger.
 5. Dra ut blandarskålen mot dig.
 6. Diska sedan ur blandarskålens två delar.
 7. Sätt tillbaka blandarskålen och vrid den gröna haken tillbaka åt vänster. Glöm inte att sätta tillbaka blandarskålsslangen.
 8. Tryck ner utloppspiparna på ingrediensbehållarna igen.
 9. Stäng dörren.

>> Kannbryggning

 1. Placera Kanna
 2. Håll inne knappen längst ner till höger tills automaten frågar efter lösenord.
 3. Tryck 5 gånger på Kaffe knappen näst längst upp på vänstersida för att ange lösenord.
 4. Jug facility står det nu i display.
 5. Tryck på kaffe knapp och den gör nu 4 st koppar på raken