>> Påfyllning av kaffe och återställning

 1. Öppna dörren.
 2. Lyft upp taket på automaten och fyll på bönor i bönbehållaren.
 3. På insidan av dörren finns två röda Håll in den nedersta röda knappen (serviceknappen).
 4. I displayen kommer det nu stå ”Maintenance”.
 5. Tryck på den första knappen (se bild längst ner) i displayen, maskinen gör då en reset och registrerar att bönorna är påfyllda.
 6. Tryck sedan in den röda knappen på insidan dörren och maskinen går tillbaka till serveringsläge.
 7. Stäng taket och stäng dörren. Klar att användas igen.

 >> Påfyllning av andra produkter      

 1. För påfyllning av chokladbehållaren och mjölkbehållaren, lyft upp taket och fyll på i rätt behållare.
 2. För påfyllning av vatten på maskiner med vattentank, öppna luckan i bakre vänstra hörnet på taket och häll i vatten. Alternativt. Lyft taket på automaten och det går att lyfta ut vattentanken för att fylla på den under kran. Sätt sedan tillbaka vattentanken på samma sätt och stäng taket igen.(Tänk på att sätta vattentanken åt samma håll som du tog upp den.)

 >> Tömning av sump

 1. Öppna dörren.
 2. Töm sumplådan och torka ur den så den är helt ren.
 3. Sätt tillbaka sumplådan.
 4. Tryck på den nedersta röda knappen (serviceknappen) på insidan av dörren i 5 sekunder tills du hör ett pip.
 5. Stäng dörren. Klar för att användas igen.

>> Rengöringsprogram (sköljning)

 1. Öppna dörren.
 2. Placera en kanna eller kopp på spillbrickan under utloppspiparna.
 3. Tryck på den nedersta röda knappen (serviceknappen) på insidan av dörren.
 4. Tryck på den andra knappen i displayen (se bild längst ner).
 5. Maskinen sköljer blandarskålen och hetvattenslangen.
 6. Tryck på den nedersta röda knappen (serviceknappen) på insidan av dörren.
 7. Tag bort kannan/koppen och stäng dörren. Klar för att användas igen.

>> Rengöring av blandarskålen

 1. Öppna dörren.
 2. Tag bort den bruna blandarskålen genom att vrida den i rätt läge och dra den utåt.
 3. Spola rent delarna under ljummet vatten.
 4. Under produktbehållarna finns en liten brun bricka (vid toppen av blandarskålen). Stäng utloppen på behållarna genom att vrida ner den vita luckan och lyft lite på behållarna. Dra sedan ut brickan. Även den spolas ren under ljummet vatten.
 5. Torka delarna och sätt tillbaka dem i omvänd ordning.
 6. Dra ut spillbrickan och diska rent den. Sätt tillbaka den igen.
 7. Stäng dörren. Klar för att användas igen.

 

 

Nollställ Bönbehållare     

Sköljning