>> Påfyllning och tömning

1. Öppna dörren.
2. Lyft locket på kaffebehållaren och fyll på kaffe. Om du av någon anledning vill ta bort kaffebehållaren trycker du ner metallhaspen med en grön plastkåpa under kaffebehållaren och drar försiktigt åt behållaren. (Tänk på att hålla i den svarta bottenplattan och inte enbart i glaskanistern då bottenplattan kan lossna)
3. Glöm ej att tömma sumphink och spillbricka.
4. Stäng dörren igen. (Du kan eventuellt behöva trycka med ena handen på dörrens högra kant samtidigt som du vrider om nyckeln för att dörren skall gå igen ordentligt)

>> Sköljning

1. Öppna dörren.
2. Vänta tills dioden för dryckesstyrka har slocknat.
3. Tryck in den svarta knappen som sitter placerad på automatens högra insida samtidigt som knappen för
Kaffe.
4. Nu tänds displayen och visar ”Cl”, vilket betyder Cleaning.
5. Stäng dörren och placera lämplig kanna på spillbrickan.
6. Tryck en gång på Kannbryggningsknappen och sedan på knappen för Kaffe.
7. Automaten gör nu en sköljning med hetvatten i bryggenheten.
8. När ”Cl” försvinner i displayen är sköljningen klar.
9. Ta bort kannan.

>> Felkoder

Möjlig orsak
E0 – Doseringsfel
E1 – Vattenkranen är stängd, Vattenslangen är inte ansluten, Läcka i automaten
E2 – Värmeelement defekt
E3 – Bryggenheten är inte monterad eller felmonterad
E4 – Sköljknappen släppt för tidigt
E5 – Silplattan igenkalkad, Brygger defekt
E6 – Spillbricka full, Sensor fuktig eller smutsig
E7 – Programfel
E8 – Datafel
E9 – Knapp har fastnat eller intryckt för länge
LO – Låg temperatur i vattentank